Integriteta in zaščita igre

V zadnjih letih se šport v Evropi sooča z naraščajočim številom zaskrbljujočih dogodkov, povezanih s prirejanjem rezultatov, dogodkov ali delov dogodkov. Pojav sovpada s hitrim razvojem iger na srečo, zlasti na spletu. Ne glede na to, ali so tekme prirejene iz športnih, finančnih ali drugih razlogov, prirejanje izida tekem ogroža integriteto tekmovanj in škodi ugledu in bistvu športa – tudi košarke.

Prirejanje izida tekem je lahko tesno povezano z organiziranim krimnalom. Dobičke, ki izhajajo iz tega, pa se preusmerijo v druge kriminalne aktivnosti. Običajno presega državne meje, zaradi česar je zaznavanje in sodno preganjanje še posebej oteženo.

Košarkarska zveza Slovenije se želi v prihodnje zoperstaviti tovrstnim tveganjem na naveden načine:

1. Kodeks integritete KZS
Kodeks določa temeljne usmeritve in načela za zagotavljanje integritete košarkarske igre in se nanaša na ravnanje igralcev, košarkarskih klubov ter uradnih oseb in je obvezujoč za vse.

2. Izobraževalni programi
KZS bo v prihodnje pričela z izvajanjem izobraževalnih programov za igralce, trenerje, sodnike, tehnične komisarje in ostale uradne osebe z namenom seznanitve in izobraževanja glede preprečevanja nameščanja izida tekem. Namen izobraževanj bo različnim deležnikom predstaviti vsa tveganja katerim so lahko izpostavljeni. Poleg tega bodo ponujeni tudi celostni odgovori in pričakovana vedenja pri tovrstnih primerih.

3. Anonimna prijava
Platforma varne linije KZS za anonimno prijavo in vprašanja v zvezi z zlorabami v športu bosta omogočala posameznikom posredovanje pomembnih informacij glede prirejanja izidov tekem, kršitve protidopinških določil in integritete. Anonimna prijava je namenjena podajanju prijav ali vprašanj v zvezi: - S sumljivimi ravnanji, povezanimi s prirejanjem dogodka ali dela dogodka ali rezultata košarkarske tekme, - S kršitvami protidopinških pravil, - S kršitvami internih pravilnikov in kodeskov Košarkarske zveza Slovenije, vključno s finančnimi nepravilnostmi ter nezakonitimi in neetičnimi ravnanji. Vse posredovane informacije se lahko navezujejo na vsa tekmovanja, ki so pod okriljem KZS.  KZS bo prijave in vprašanja obravnavala po vnaprej določenem postopku in v okviru svojih pristojnosti. V kolikor posamična prijava ali vprašanje ni v pristojnosti NZS, bo zadeva posredovana pristojni organizaciji v nadaljnjo obravnavo, v kolikor jo bo KZS lahko opredelila na podlagi vsebine prijave ali vprašanja. Prijave in vprašanja povezana s kršitvami protidopinških pravil bo obravnavala Slovenska antidoping organizacija.

4. Sodelovanje s Policijo in formalni sporazumi z organom pregona
KZS že sedaj sodeluje s Policijo, sodelovanje pa se bo v prihodnje še poglobilo tudi s podpisom medsebojnega sporazuma o sodelovanju. Sodelovanje se nanaša na postopke za izmenjavo z Zakonom o javnih zbiranjih določenih podatkov in informacij, pomembnih za zagotavljanje varovanja ljudi in premoženja na športnih prireditvah, z namenom varovanja javnega reda ter podatkov in informacij o načinih storitve kaznivih dejanj in prekrškov v neposredni povezavi s športnimi javnimi prireditvami.

5. Sodelovanje s Komisijo za integriteto in zaščito igre NZS
Nogometna zveza Slovenije je ustanovila Komisijo za integriteto in zaščito igre, katero sestavljajo različni strokovnjaki, ki s svojo pluralnostjo izkušenj in znanj doprinašajo k nadaljnjemu ravzvoju in zaščiti nogometnega prostora. KZS je v preteklosti že bila povabljena na skupne posvete na temo integritete tekmovanj in zaščite igre. Sodelovanje bomo v prihodnje še poglobili.

6. IMS – Integrity Monitoring Services
Košarkarska zveza Slovenije bo od sezone 2018/19 naprej v sodelovanju s podjetjem Genius Sports prejemala informacije iz Sistema Integrity Monitoring Services (IMS), ki z informacijami o tekmovanjih in tekmah nadzira vse možne neobičajne dogodke na področju športnih stav. Genius Sports bo, v primeru, da bo odkril kakšrnekoli neobičajne dogodke, obvestil KZS, ki lahko v primeru preiskave sumljivih dogodkov sodeluje tudi z organiz pregona.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom, da vam ponudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo na naših spletnih straneh. Več
Strinjam seNe strinjam se